Seminarie: voorstelling projectresultaten Fedasil, Doof Vlaanderen en FFSB

30 november 2021 

 

Doof Vlaanderen heeft, in partnerschap met FFSB, en met Fedasil het project  

"Toegankelijkheid van het opvangnetwerk: bruggen bouwen tussen hulpverleners en dove/slechthorende asielzoekers" uitgewerkt. Dit project loopt op zijn einde en wordt in december afgerond. Doof Vlaanderen zal een seminarie organiseren en toelichting geven bij wat er reeds gerealiseerd is. Het seminarie zal online doorgaan.   

Op 30 november van 13u30 tot 15u in het Nederlands en Vlaamse Gebarentaal.

De voorstelling van de projectresultaten in het Frans en LSFB volgt op een later te bepalen datum.

 

Onderstaande link geeft u toegang tot het online seminarie: https://www.doof.vlaanderen/seminarie-fedasil

 

Programma 

Het seminarie zal de doelstellingen van het project belichten en de behaalde resultaten. We staan stil bij de noodzaak van het project, onze werkwijze en de concrete tools die we ontwikkeld hebben. Ook blikken we al vooruit op de toekomst en geven we onze aanbevelingen mee om de dienstverlening aan dove en slechthorende asielzoekers te optimaliseren.  

---

Welkom

VGT & NL Tiina Van Hoorebeke, projectcoördinator, Doof Vlaanderen 

Projectdoelstellingen en overzicht 

VGT & NL Tiina Van Hoorebeke 

Onderzoeksresultaten

VGT & NL Dr. Isabelle Heyerick,  projectmedewerker, Doof Vlaanderen 

Voorstelling projectresultaten: tools voor medewerkers van Fedasil en partnerorganisaties: vorming en handleiding

VGT & NL Tiina Van Hoorebeke 

Aanbevelingen – blik op de toekomst

VGT & NL Isabelle Heyerick 

Vragen

Samenvatting

Tiina Van Hoorebeke 

---

Contactpersoon: tiina.vanhoorebeke@doof.vlaanderen