Voor studenten

Doof Vlaanderen krijgt regelmatig veel vragen van studenten, zowel uit het secundair, hoger en universitair onderwijs, als uit de tolkenopleidingen. Deze vragen hebben betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen. Meestal wordt er gevraagd naar informatie, maar wordt er ook soms gevraagd naar ondersteuning en begeleiding van individuele, groeps- of eindwerken.

We zijn natuurlijk blij dat er veel interesse is naar onze leefwereld en onze taal. We beseffen ook goed dat de studenten vaak in eerste instantie tot ons richten, omwille van onze unieke positie in Vlaanderen. Maar we zijn ook beperkt in middelen en tijd, daarom willen we graag via deze pagina een aantal zaken op voorhand verduidelijken en hopen op uw begrip en medewerking.

 

Informatievragen

Wat de informatievragen betreft, verzoeken we de studenten om eerst op een zelfstandige manier opzoekingswerk te doen. Onze website biedt verschillende informatie, zie bijvoorbeeld onze dossiers die onze visie belicht over verschillende dagelijkse aspecten die de Vlaamse Dovengemeenschap aangaat. Daarnaast kunt u ook onze bibliotheek en archiefcentrum bezoeken met aanzienlijke hoeveelheid informatie over dove mensen, hun taal en cultuur.

 

Ondersteuning en begeleiding

Wij zijn bereid begeleiding of ondersteuning te bieden bij academisch onderzoek dat relevant is voor dove en slechthorende personen in Vlaanderen. Daarbij vragen we wel dat de onderzoeksvraag in overleg met Doof Vlaanderen bepaald wordt om te verzekeren dat het onderwerp aansluit bij onze eigen werking en voor beide partijen een meerwaarde biedt. Verder verwachten we ook dat je aan een of meer van onderstaande voorwaarden voldoet.

Master- of éénjarig onderzoek:

  • Je hebt reeds kennis over Deaf Studies
  • Je bent reeds vertrouwd met Vlaame Gebarentaal
  • Je hebt een dove promotor of copromotor

Doctoraats- of langdurig onderzoek:

  • Je bent bij voorkeur vertrouwd met VGT of ben bereid de taal te leren
  • Je hebt bij voorkeur een notie van Deaf Studies
  • Je hebt een dove promotor of copromotor​

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Contacteer ons en dan bekijken samen hoe we jou kunnen begeleiden doorheen je onderzoek.

 

Dovengemeenschap bevraging

We streven naar een doofvriendelijker Vlaanderen en steunen dan ook graag onderzoeken die hieraan bijdragen, zoals academische kenniswerving of praktijkgerichte toepassingen. Wij zijn bereid om in overleg vragenlijsten te verspreiden via onze online kanalen indien het betreffende onderzoek beantwoordt aan een concrete nood en/of vraag die leeft binnen de Vlaamse dovengemeenschap. Vragenlijsten die geen meerwaarde bieden aan ons doelpubliek wensen wij niet te verspreiden om overbevraging van onze gemeenschap te voorkomen. Voor een eventuele verspreiding van vragenlijsten is het bovendien noodzakelijk dat de vragen beschikbaar zijn in zowel geschreven Nederlands als in Vlaamse Gebarentaal.