Verenigingen

In 1977 werd onze organisatie opgericht als federatie van verschillende Vlaamse dovenclubs. Sinds 2015 zijn we door het Vlaamse ministerie van Cultuur officieel erkend als vereniging binnen het SociaalCultureel Werk. Dit was een belangrijke stimulans voor het sociaal-culturele leven binnen meer dan honderd verschillende aangesloten dovenclubs en –afdelingen waar we ondersteuning aan bieden.

Doof Vlaanderen mikt ook op het versterken van het eigen dovennetwerk door op zoek te gaan naar nieuwe doelgroepen die zich kunnen vinden in het verhaal van onze organisatie, Doof Vlaanderen. Zo hebben we recent een nieuwe oudervereniging opgericht voor alle ouders die ervaringen willen uitwisselen rond de opvoeding van (dove en horende) kinderen in het Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Ook wijdden we in september een nieuwe LGBT-afdeling in.