Home > Doof Vlaanderen > Hand van Vlaanderen

Hand van Vlaanderen

Sinds 2004 overhandigt Doof Vlaanderen een prijs “De Hand van Vlaanderen” aan een persoon of een groep die zich in het afgelopen jaar heeft ingespannen voor de Vlaamse Dovengemeenschap. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt op de WereldDovenDag.

 

2004 – Helga Stevens

2005 – Doof Actie Front

2006 – Boudewyn De Roose

2007 – Pascal Giovannardi

2008 – Mathieu Martens en Broeder Maurice

2009 – Jef Vandendriessche

2010 – Goedele De Clerck

2011 – Dove studenten en hun ouders

2012 – Kurt Vanmaeckelberghe

2013 – Visual Box

2014 – Helga Stevens

2015 – Filip Verstraete

2016 – Wilfried De Graef

2017 – Hilde Verhelst

2018 – Individuele prijs: Bart Van Looveren - Groep: De Haerne Club - Lifetime prijs: Paul De Weerdt

2019 – Individuele prijs: Robin Jorissen - Groep: Werkgroep Kinderkamp Doof & Jong vzw - Lifetime prijs: Gabriël Maes

2020 – Individuele prijs: Jaron Garitte - Groep: #Geen Pretje Zonder Tolk​ - Lifetime prijs: André Lathouwers

2022 – Individuele prijs: Christophe "Sordo" Taveirne​ - Groep: VGT Kids​ - Lifetime prijs: Hubert Fret

2023 – Individuele prijs: Gery Gerits​ - Groep: Doof & Jong Vlaanderen​ - Lifetime prijs: Monique Van Hauwermeiren

 

De procedure

Jaarlijks organiseren we de uitreiking van de 'Hand van Vlaanderen' prijs tijdens de Werelddovendag. Met deze prijs willen we de bijdragen van individuen, groepen en bedrijven erkennen en vieren die zich inzetten voor een inclusievere samenleving voor doven en slechthorenden. Graag lichten we de procedure toe voor deze prijsuitreiking.

De prijs wordt uitgereikt in vier verschillende categorieën:

• Lifetime Achievement

• Initiatief van het Jaar

• Vrijwilliger van het Jaar

• Kleine of Middelgrote Onderneming

 

De genomineerden moeten voldoen aan bepaalde criteria om in aanmerking te komen voor de prijs:

• Ze moeten verbonden zijn met de dovengemeenschap.

• Toegankelijkheid en gebruik van gebarentaal zijn essentieel.

• Inclusie moet worden bevorderd.

• Ze hebben een bijdrage geleverd aan de realisatie van de missie van Doof Vlaanderen. Met hun initiatieven streven ze naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving.

 

Jury

De jury zal de genomineerden selecteren op basis van hun innovatieve of originele aanpak, actualiteit, betrokkenheid bij de dovengemeenschap en de positieve impact die zij hebben op het leven van dove en slechthorende mensen.

In de jury zullen twee medewerkers van Doof Vlaanderen, één van elk uit Team Impact en Team Beweging, samen met twee bestuursleden van Doof Vlaanderen en een persoon die eerder de Lifetime Achievement-prijs heeft ontvangen, zich buigen over de selectie en de puntenverdeling.

Iedereen die lid is van Doof Vlaanderen, mag een persoon, vereniging, onderneming of iemand voor de lifetime award nomineren waarvan hij/zij denkt dat deze de prijs verdient. Dit kan door de naam van die persoon, vergezeld van een motivatie - in geschreven vorm of een videoboodschap - door te sturen naar jaarprijs@doof.vlaanderen

Deadline : Dinsdag 9 juli 2024.