Memorandum

Naar aanleiding van de komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019 hebben we een memorandum opgesteld. Het is belangrijk dat ook dove mensen tot een inclusieve maatschappij behoren met behoud van hun eigenheid, taal en verbondenheid met andere Vlaamse Gebarentalige dove en horende personen. Dit memorandum omvat een reeks aanbevelingen voor de nieuwe regeringen en parlementen, en dat voor de diverse thema’s waarrond Doof Vlaanderen en haar afdelingen actief zijn. 

Alle thema's zijn hieronder toegelicht in Vlaamse Gebarentaal. 

Klik hier om het volledige memorandum te lezen.

 

1. Erkenning van het recht op Vlaamse Gebarentaal

2. Opvoeding

3. Onderwijs

4.1. Tolken VGT: Dove tolken

4.2. Tolken VGT: Afstandstolken

4.3. Tolken VGT: C-uren

4.4. Tolken VGT: Beroepsregister

5. Welzijn en zorg voor dove ouderen

6. Communicatiebeleid van de overheid

7. Meer media in Vlaamse Gebarentaal

8. Werk

9. Nooddiensten - app 112

10. Openbaar vervoer

11. Onroerende voorheffing gebouwen dovenclubs