Afstandstolken beschikbaar bij de Stad Brussel

Een tolkendienst voor gebarentaal is vanaf nu beschikbaar bij de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand van de Stad Brussel.

Deze dienst is toegankelijk in het Administratief centrum en in de verbindingsbureaus van Louiza, Laken en Neder-Over-Heembeek (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u).

De dienst bestaat uit het tolken op afstand voor gesprekken tussen doven of slechthorenden en medewerkers van de Stad Brussel. Medewerkers kunnen met behulp van een tablet in contact komen met een afstandstolk. De dove of slechthorende persoon die deze dienst aanvraagt, staat zichtbaar in contact met de tolk op het tabletscherm. De medewerker van de Stad communiceert met die tolk via de microfoon en koptelefoon van de tablet.

U kan de dienst aanvragen door een e-mail te sturen naar: contact.demo@brucity.be

Meer info vindt U op de website van de Stad

De tolkendienst voor gebarentaal werd in samenwerking met Relais-Signes (voor Franstaligen) en Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (voor Nederlandstaligen) opgericht.