Bijeenkomst partnerwerkgroep dove tolken

Vanuit de cel belangenbehartiging van Doof Vlaanderen organiseerden we een overleg over het oprichten van een partnerwerkgroep rond een mogelijk project in verband met de opleiding van dove tolken. Als dienst, organisatie, opleiding of universiteit beschikten de deelnemers aan dit overleg al over veel ervaring omtrent tolken en/of vertalen. De doelstelling van deze bijeenkomst was om al deze expertises samen te brengen.
 
De laatste jaren zien we dat er meer en meer dove tolken actief zijn in Vlaanderen. Momenteel bestaat er echter geen aangepaste opleiding voor dove tolken. De bestaande tolkenopleidingen zijn gericht op horende studenten die Vlaamse Gebarentaal als vreemde taal leren, en zijn niet aangepast aan de kennis, vaardigheden en noden van dove tolken. Nochtans zijn ook dove personen al heel lang aan de slag als tolken en vertalers, bv. tussen twee gebarentalen of tussen geschreven Nederlands en Vlaamse Gebarentaal, op televisie, voor het vertalen van informatie op websites, als tolk voor doofblinde mensen... Vele dove tolken werken informeel (vrijwillig, onbetaald) maar de laatste jaren worden dove tolken af en toe ook betaald ingezet. Twee dove tolken zijn officieel erkend en kunnen worden uitbetaald door de overheid, net zoals horende tolken (via tolkuren in onderwijs, in de arbeids- of privésituatie). Sommige andere dove tolken worden betaald door organisaties die van hun diensten gebruik maken (bv. de dove tolken die voor VRT werken).
 
Doof Vlaanderen vraagt op korte termijn een intensieve opleiding voor reeds actieve tolken, gekoppeld aan een officiële erkenning. Op middellange termijn dient er ook een volwaardige opleiding voor toekomstige dove tolken te komen. Diensten, zoals VDAB en gespecialiseerde partners, CAW en (N)RTH-diensten, justitie, politie en openbare diensten, dienen zich bewust te zijn van de rol van dove tolken en de meerwaarde die zij hebben bij het tolken in specifieke situaties (bv. voor anderstalige doven of doofblinde mensen).
 
Op deze bijeenkomst zijn we samengekomen om enkele standpunten in verband met dove tolken aan iedereen voor te leggen. Het was een productieve bijeenkomst!  We hopen van harte dat we binnenkort groen licht krijgen voor een mogelijke tolkenopleiding voor dove tolken!
 
Meer info:

Dossier dove tolken
Memorandum Doof Vlaanderen
PDF-versie van memorandum

Als je hierover vragen hebt, kan je onze collega Kathleen Vercruysse contacteren: kathleen.vercruysse@doof.vlaanderen