Nieuwe boeken en films in onze bibliotheek

Doof Vlaanderen Vorming koopt regelmatig nieuwe boeken en films voor de bibliotheek. Deze boeken en films hebben allemaal een link met doof zijn of met gebarentaal.

Hieronder de lijst met onze meest recente aanwinsten, je kan ze gratis ontlenen in de bibliotheek tijdens de openingsuren.

 

 

De vreemdelinge / Durasanti, Claudia. - Amsterdam : De Bezige Bij, 2020. - 284 p. - ISBN 9-789403-185705

330 DURA 2020

‘Van wie heb je leren praten?’ was de eerste vraag die mensen aan Claudia Durastanti stelden wanneer ze hoorden dat haar ouders allebei doof waren. ‘In welke taal droom je?’ vroegen ze toen ze hoorden dat ze op haar zesde van Brooklyn naar het Italiaanse platteland was verhuisd. 

De vreemdelinge is een unieke combinatie van autobiografie, reisverhaal, lyrische essayistiek en fictie, waarmee de zeer talentvolle auteur Claudia Durastanti haar naam vestigde in Italië.

 

Bridging our differences / Hughes, Gerry S M. - UK : New Generation Publishing, 2019. - 226 p. - ISBN 978-1-78955-773-2. Engels.

014 HUGH 2019

Gerry Hughes is 's werelds eerste dove die solo rond de wereld zeilde. Als jongen worstelde hij met taal als resultaat van de orale opvoeding. Gerry wist echter dat onderwijs de sleutel was tot het verwezenlijken van zijn jongensdroom: solo de wereld rond zeilen. Toen Gerry zich aansloot bij het BSL-onderzoeksteam van Mary Brennan aan de Universiteit van Edinburgh, ontdekte hij niet alleen de mogelijkheden die gebarentaal hem bood, hij vond ook zijn ware identiteit. Sindsdien heeft Gerry niet alleen wereldrecords verbroken, talloze sportieve onderscheidingen en onderscheidingen ontvangen, hij is ook een gekwalificeerde leraar die meedogenloos heeft ingezet voor de mensenrechten van dove kinderen. In 2014 kende de Universiteit van Glasgow Gerry een Honorary Doctor of Letters (D.Litt) toe als erkenning voor zijn bijdrage aan onderwijs, rechten voor gehandicapten en sport. 

 

Nietszeggend, veelzeggend. Spraak-, taal- en gehoorstoornissen in boeken, theater en films / Manders, Eric. - Oud-Turnhout : Gompel & Scavina, 2020. - 156 p. - ISBN 978-94-6371-232-3

300 MAND 2020

In de loop der jaren zijn er duizenden boeken geschreven en honderden films gemaakt waarin allerhande ziektes, aandoeningen en beperkingen een belangrijke rol spelen. Medische problemen hebben nu eenmaal een grote invloed op het dagelijks functioneren en op de levenskwaliteit van ieder van ons. In het verlengde daarvan maken ook spraak-, taal- en gehoorproblemen geregeld het onderwerp uit van boeken, films en theateropvoeringen.

Dit boek biedt een selectie, met de nodige kritische kanttekeningen en commentaren, van wat er op dit vlak zoal verschenen is. Zowel fictie- en non-fictieboeken, kinder- en jeugdboeken, als films en theatervoorstellingen komen daarbij aan de orde. Belangrijk is ook de manier waarop mensen met communicatieproblemen daarin gepercipieerd worden.

Achtereenvolgens komen afasie, het locked-in syndroom, doofheid en slechthorendheid, stotteren, mutisme en dysartrie-anartrie aan bod. Ook een aantal ‘andere’ spraak- en taalstoornissen zoals schisis, uitspraak- en stemproblemen komt ter sprake.

 

Ménière in balans. Kom in actie! / Hijne, Paula ; Bruintjes, Tjasse Dr. ; van Benthem, Peter Paul Prof. dr.. - Koog aan de Zaan : Poiesz Uitgevers, 2016. - 192 p. - ISBN 9789491549762

015 HIJN 2016

Het boek, geschreven door coach Paula Hijne en KNO-artsen dr. Tjasse Bruintjes (Apeldoorns Duizeligheidscentrum) en Professor dr. Peter Paul van Benthem (Leids Universitair Medisch Centrum), bevat veel nuttige informatie voor patiënten met de ziekte van Ménière en daaraan aanverwante aandoeningen. Het boek Ménière in Balans is een absolute aanrader voor patiënten, partners en hulpverleners die te maken krijgen met de ziekte van Ménière. 

 

Niet horen. Niet zien. Niet zwijgen/ de Ruiter, Joyce. - Velden: GrowingStories, 2020. 197 p. - ISBN 978-94-93089-13-6

030 DERU 2020

Niet Horen – Niet Zien – Niet Zwijgen Als je wereld donker en stil wordt, word jij dat dan ook? Als Joyce zeventien is, zegt een arts tegen haar dat ze niet van waarde zal zijn voor de maatschappij. Hij suggereert dat ze maar een taal moet gaan leren. ‘Dan kun je misschien een keer een boek vertalen.’ Meer zit er voor haar niet in, is zijn boodschap. Joyce weet op dat moment net dat ze lijdt aan het zeer zeldzame Ushersyndroom, dat ervoor zorgt dat ze steeds slechter gaat horen en zien en rond haar veertigste doof en blind zal zijn. De diagnose maakt dat ze haast heeft: ze wil alles zien, alles doen, alles leren, alles meemaken voordat haar wereld definitief donker en stil wordt.

 

Het meisje dat uit de stilte kwam / Bollag, Fiona. - Arena, 2007. - 206 p. - ISBN 978 90 6974 860 3

014 BOLL 2007

Dit is de geschiedenis van een meisje dat niets hoort. Of eigenlijk: niets hoorde. Fiona Bollag kwam doof ter wereld en leerde op jonge leeftijd liplezen. Op haar zestiende krijgt ze echter als een van de eersten een nieuw implantaat, waarmee haar hersenen geluiden kunnen omzetten en waardoor ze kan horen. Plotseling leeft Fiona in een compleet andere wereld. Want hoe beangstigend is het om van de ene op de andere dag muziek of voorbijrazend verkeer te horen?

Fiona beschrijft op invoelbare wijze wat een geschenk het is om voor het eerst in je leven te kunnen horen, maar ook hoe rustig en vertrouwd de jaren in stilte waren.

 

Here or There - Research on Interpreting via Video Link / Napier, Jemina. - Washington D.C. : Gallaudet University Press, 2018. 368 p. - ISBN 9781944838225. Engels.

131 NAPI 2018

Het werkgebied van tolken voor doven vraagt meer en meer de levering van diensten via afstands- en videotechnologieën zoals videorelais, videoconferenties of videotolken op afstand.  De aard van deze technologieën stelt de taak van tolken voor doven als communicatieve gebeurtenis en van de tolk als deelnemer ter discussie. Als gevolg hiervan zijn nieuwe perspectieven en onderzoek nodig om tolken optimaal te laten functioneren in deze omgeving. Dit boek bevat interdisciplinaire verkenningen van tolken op afstand vanuit linguïstisch, sociologisch, fysiologisch en omgevingsperspectief. 

 

Signed Language Interpreting in the 21st Century / Roberson, Len. - Washington D.C. : Gallaudet University Press, 2018. 216 p. - ISBN 978-1944838249. Engels.

131 ROBE 2018

Voor studenten tolk voor doven, en dove tolken voor doven. Het boek biedt een brede kennis over het nieuwste onderzoek, de huidige trends en perspectieven van de dovengemeenschap, over de arbeidsomstandigheden, ethiek, grenzen en competenties die een hooggekwalificeerde tolk nodig heeft. 

De verschillende hoofdstukken geven duidelijke informatie over onderwerpen zoals kwalificatie, aanleg en geschiktheid om een ​​tolk te worden, tolken voor mensen die doofblind zijn en werken in speciale instellingen, zoals juridische settings en gezondheidszorg.

 

Legal Rights, 6th Ed.: The Guide for Deaf and Hard of Hearing People / National Association of the Deaf. - Washington D.C. : Gallaudet University Press,2015. 304 p. - ISBN 978-1563686443. Engels.

400 NATI 2015

De nieuwe editie van Legal Rights  is een belangrijke update over vorderingen op het gebied van de wettelijke rechten van doven en slechthorenden in de Verenigde Staten. Deze gids behandelt essentiële onderwerpen, waaronder onderwijs; gezondheidszorg en sociale diensten; werkgelegenheid; huisvesting, het rechtssysteem; videomedia; en telecommunicatiediensten ... Een goede basis voor het leren kennen van de taal van de statuten, reglementen en gerechtelijke adviezen. Het leest duidelijk en legt juridische concepten uit in lekentermen. 

 

Het verhaal van mooi meisje / Simon, Rachel. - Amsterdam : De Boekerij bv, 2012. - 368 P. - ISBN 978-90-225-6272-7

330 SIMO 2012

In de bekrompen jaren zestig in Amerika worden een dove, zwarte man en een blanke, stomme vrouw verliefd op elkaar. Ze ontsnappen samen uit de inrichting waarin ze leven, maar raken elkaar - en hun baby - op noodlottige wijze kwijt. De jaren verstrijken. Zullen ze ooit herenigd worden? 

 

De man zonder woorden / Schaller, Susan. - Utrecht-Antwerpen : Kosmos - Z&K Uitgevers, 1991. - 189 p.

330 SCHA 1991

Doodstil stond ik voor de dove man en beeldde voor de vijftigste keer het woord 'kat' uit. De letters stonden op papier en ik deed alsof ik een kat aaide.

Plotseling ging hij rechtop zitten. Zijn ogen werden groter, alsof hij bang was. Ik kon mijn enthousiasme bijna niet bedwingen. Hij begreep wat ik bedoelde! Zijn gezicht klaarde op. Hij sloeg met beide handen op tafel en wees naar allerlei dingen.

'Tafel', 'boek', 'klok', gebaarde ik. Toen werd hij lijkbleek en begon te huilen. Hij had begrepen wat taal was. Welkom in mijn wereld, Ildefonso.

Meer dan een kwart eeuw lang leefde Ildefonso, een Mexicaanse Indiaan, alleen in zijn eigen, stille wereld, volkomen afgesloten van de rest van de mensheid. Hij was niet dom of krankzinnig, hij was gewoon doof. En niemand had ooit de moeite genomen hem uit te leggen hoe mensen met elkaar spreken. Iedereen had hem aan zijn lot overgelaten.

 

Gesture Sign Art/ Deaf Culture / Hearing Culture/ Wolfgang Müller & An Paenhuysen. - Martin Schmitz Verlag Berlin 2012. - 190 p.

ISBN 978 3 927795 63 1

310 MULL 2012

Tentoonstellingscatalogus