Open Brief tweetalig onderwijs VGT-NL

Op 18 maart 2024 stonden Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, Doof Vlaanderen, Vlaams Gebarentaalcentrum en de Vrije basisschool Sint-Joris te Beernem samen in de kijker. Wij staan allemaal samen achter het idee van tweetalig onderwijs in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands (VGT-NL).

Na die communicatie kregen we verschillende reacties; steunende berichten, toejuichende berichten, maar evengoed bezorgdheden en negatieve reacties. We willen daar een antwoord op formuleren, zodat iedereen goed begrijpt vanwaar onze steun aan tweetalig onderwijs VGT – NL komt.

Doof Vlaanderen is een organisatie die expertise heeft over doof-zijn, over gebarentalige mensen. Wij hebben een groot netwerk dat samen nadenkt en stappen onderneemt om het dagelijks leven van de Vlaamse dovengemeenschap te verlichten. Onze acties zijn steeds in het belang van dove en slechthorende mensen, hun familieleden en vrienden.

Als we even stilstaan bij de kinderen waarvoor we werken, zijn er geen grenzen aan te geven. Wij beantwoorden dagelijks vragen van ouders, begeleiders, leerkrachten van dove kinderen, horende kinderen, kinderen met CI of met hoorapparaten, kinderen van dove migranten, noem maar op… Wij beantwoorden zelf wat we kunnen of we verwijzen ze door naar partners, zoals leersteuncentra, thuisbegeleidingsdiensten, scholen met expertise over doofheid.

Wij juichen de onderwijsvorm tweetalig onderwijs VGT – NL toe, omdat dit in lijn ligt van artikel 24 van het VN-verdrag voor personen met een handicap, waar België in 2008 zijn handtekening onder zette. Wij pleiten niet voor een vervanging van onderwijssoorten, maar voor een bijkomende vorm, zoals in het buitenland en Wallonië al jaren bestaat. Vlaanderen liep gewoon achter in die ontwikkeling. De Vlaamse overheid vraagt naar kwalitatief inclusief onderwijs. Tweetalig onderwijs VGT – NL is in het leven geroepen voor dove en slechthorende kinderen, voor horende kinderen, voor kinderen met CI of hoorapparaten, horende kinderen van dove ouders, een variabele en brede doelgroep dus. Centraal stellen wij het welzijn van het kind, ongeacht zijn gehoorstatus. Meertaligheid vormt een meerwaarde voor alle kinderen en zal de cognitieve ontwikkeling van ieder kind versterken. Kind & Gezin onderschrijft die visie.

Doof Vlaanderen verenigt allerhande mensen en wij bundelen de krachten voor een betere toekomst.

Wij staan open voor meningen en zijn steeds bereid om in gesprek te treden.

 

Tiina Van Hoorebeke, directeur Doof Vlaanderen

Dylan Moens, voorzitter bestuur Doof Vlaanderen

 

Doof Vlaanderen verenigt en empowert alle dove en slechthorende mensen met respect voor hun diversiteit. We verdedigen en promoten Vlaamse Gebarentaal en dovencultuur als een verrijking voor de samenleving. We komen op voor gelijke rechten voor dove en slechthorende mensen in de samenleving.