Oproep evaluatieonderzoek VGT op de VRT

Oproep evaluatieonderzoek VGT op de VRT

Dit academisch onderzoek moet duidelijk maken hoe efficiënt de informatieverwerving is bij het kijken naar het VRT-aanbod toegankelijk in de Vlaamse Gebarentaal. Doof Vlaanderen vzw werkt mee in deze evaluatieonderzoek. Het wordt uitgevoerd door Jorn Rijckaert onder begeleiding van prof. Dhoest van Universiteit Antwerpen. We zoeken nog kandidaten! Heeft u interesse of vragen? Neem dan gerust contact op via mail of video in Vlaamse Gebarentaal naar jorn.rijckaert@gmail.com.

Link naar video in VGT

 

Transcriptie video:

WE ZOEKEN 20 DOVEN VOOR EVALUATIE VGT OP DE VRT

Sinds 2012 wordt het Journaal van 19u dagelijks door de VRT aangeboden in de Vlaamse Gebarentaal. Dit gebeurt momenteel door het inzetten van een tolk Vlaamse Gebarentaal die de gehele uitzending vertolkt.

Het Departement Jeugd, Cultuur en Media van de Vlaamse Overheid heeft budget vrijgemaakt voor een evaluatieonderzoek naar het huidige VRT-aanbod in de Vlaamse Gebarentaal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jorn Rijckaert onder begeleiding van professor Alexander Dhoest van Universiteit Antwerpen.

Dit academisch onderzoek moet duidelijk maken hoe efficiënt de informatieverwerving is bij het kijken naar het VRT-aanbod toegankelijk in de Vlaamse Gebarentaal. Daarna wordt er gezocht naar verbeteringen en mogelijke alternatieven. Wij zijn op zoek naar 20 dove Vlaamse gebarentaligen die willen deelnemen aan dit onderzoek.

Deelname aan deze evaluatie bestaat uit een interview, afgenomen in Vlaamse Gebarentaal door onderzoeker Jorn Rijckaert. De duur van het interview wordt geschat op één tot twee uur. Anonimiteit wordt verzekerd, en er is een vergoeding voorzien.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan gerust contact op met ons, via mail of video in Vlaamse Gebarentaal naar jorn.rijckaert@gmail.com.