Gebarentalige kinderen zoeken school!

 

Het is voor dove kinderen of horende kinderen met een doof gezinslid cruciaal om les te krijgen in en over Vlaamse Gebarentaal die (naast Nederlands) vaak de hoofdtaal is waarin ze communiceren. In Vlaanderen is inclusief onderwijs met hoofdtalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands vandaag de dag nog niet mogelijk, maar met het engagement van gemotiveerde basisscholen binnenkort wel!

Momenteel moeten gebarentalige kinderen die een diploma in het regulier onderwijs willen behalen in Vlaanderen, voor iedere les een tolk VGT inschakelen om alle leerstof te vertalen. In de praktijk blijkt deze indirecte onderwijsaanpak onvoldoende om hun cognitieve, alsook hun sociale capaciteiten evenwaardig te ontwikkelen als leeftijdsgenoten. Een tolk kan bijvoorbeeld vaak niet ingezet worden om met andere leerlingen te babbelen op de speelplaats of de taalstructuur van Vlaamse Gebarentaal uit te leggen.  

De Vlaamse Overheid heeft daarom beslist een inclusief onderwijsmodel met zowel Nederlands als Vlaamse Gebarentaal in het reguliere onderwijs te ondersteunen! Ze lanceerden een projectoproep waarmee één basisschool binnen het regulier onderwijs in Vlaanderen/ Brussel inclusief onderwijs met Vlaamse Gebarentaal – Nederlands kan inrichten tijdens een proefperiode.  

Voor gebarentalige kinderen en hun omgeving is het project niet alleen een schoolomgeving creëren waar ze zich gelukkig en begrepen voelen, maar het betekent ook bouwen aan een open toekomst met evenwaardige kansen als hun leeftijdsgenoten. 

Om het project te laten slagen is er echter nood aan een geëngageerde school die met behulp van de projectsubsidie gemotiveerd is mee te schrijven aan dit verhaal. Daarom roepen wij reguliere basisscholen met ruimte voor een extra klas en goesting om een verschil te maken op om zich kandidaat te stellen voor de projectoproep. Als school sta je er natuurlijk niet alleen voor, wij schreven vanuit Doof Vlaanderen een uitgebreide leidraad voor de inrichting van het onderwijsmodel en tal van ouders staan klaar om het project te ondersteunen! Nu is het aan basisscholen in Vlaanderen en Brussel, help gebarentalige kinderen een school te vinden! 

Leer meer over inclusief onderwijs met hoofdtalen VGT-NL

 

 

Gepubliceerd op 26/10/2022