Corona en onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen: knelpunten en tips

Doof Vlaanderen, oudervereniging VLOK-CI, BVGT (Beroepsvereniging Vlaamse Gebarentaal Tolken) en VSV (Vlaamse Schrijftolkenvereniging) maakten een document op met knelpunten en tips in verband met onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen in coronatijden. Deze tekst kwam tot stand mede dankzij de input van ondersteuners. Dove en slechthorende leerlingen stuiten op een aantal hindernissen en sommigen durven zelfs niet naar school te gaan. We beogen met dit document aandacht te vragen voor deze groep leerlingen in de veranderde onderwijsrealiteit, zowel op korte als op lange termijn. De tekst is bezorgd aan de overheid (Agodi, departement en kabinet onderwijs), het Kinderrechtencommissariaat, Unia en de verschillende onderwijskoepels, die dit op hun beurt kunnen verspreiden naar scholen toe.

We wensen dat alle ouders, kinderen en jongeren toch een mooie afsluiting van het schooljaar mogen meemaken. Ook een prettige zomervakantie gewenst!