Ik teken voor mensenrechten, maar wat met dove rechten? - Bart Somers

Bart Somers, Vlaams minister van Gelijke Kansen e.a., tekent voor mensenrechten, maar wat met de rechten van dove mensen? In het kader van de Internationale Week van Doven vertelt Bart Somers hoe hij dit ziet.  

#iwd2020 #idsl2020 #vgtvooriedereen