Middenveldorganisaties onder druk

Middenveldorganisaties hebben een belangrijke rol in onze samenleving. Dit zijn organisaties die belangen vertegenwoordigen van verschillende groepen in de samenleving, zoals mensen met een handicap, mensen met een migratieachtergrond, vrouwen, kinderen en jongeren, mensen in armoede, holebi’s. Ze zijn belangrijk om gelijke kansen, mensenrechten en inspraak onder de aandacht te brengen. 

Nu staan middenveldorganisaties onder druk. Sommige organisaties krijgen subsidies van de Vlaamse overheid. De kans bestaat dat de nieuwe Vlaamse regering het mes erin zet. Doof Vlaanderen ondertekende mee een open brief om het belang van het middenveld te onderstrepen: “Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving.”

Deze open brief is gepubliceerd in De Morgen. Je kan die hier bekijken.