OPROEP: kandidaatstelling Bestuur en Algemene Vergadering

Doof Vlaanderen is op zoek naar gemotiveerde mensen die willen meebouwen aan een sterke organisatie van en voor doven en graag de dovengemeenschap willen vertegenwoordigen. Welke mensen zoeken we? We zoeken mensen die verstand hebben van strategie en besturen. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken en mee Doof Vlaanderen op de kaart willen zetten. Kortom mensen die impact willen hebben en zaken in beweging willen zetten voor een betere wereld voor dove en slechthorende mensen. 

 

UPDATE 13/12/2021

De verkiezingen voor de Algemene Vergadering en het Bestuur van Doof Vlaanderen, die gepland stonden op 19 december, mogen niet fysiek doorgaan wegens de geldende coronamaatregelen. Aangezien een online alternatief praktisch moeilijk haalbaar is, worden onze verkiezingen uitgesteld naar een later moment.

Tot dan wordt het mandaat van het huidige bestuur (en de huidige Algemene Vergadering) uitzonderlijk verlengd. De deadline voor het indienen van kandidaturen wordt verlengd tot 10 dagen voorafgaande aan de nieuwe datum voor de verkiezingen. Reeds ingediende kandidaturen blijven gewoon geldig.

We kunnen momenteel nog geen nieuwe datum meedelen door de onzekere situatie, maar we stellen jullie onmiddellijk op de hoogte van zodra die er is!

 


Verwachting leden van RVB of AV

 

 

Wat verwachten wij concreet van de bestuursleden en de leden van de algemene vergadering

 1. Een lid van het Bestuur:

  • is aanwezig op de maandelijkse vergaderingen en op grote evenementen zoals WDD, de nieuwjaarsreceptie, …
  • is niet enkel aanwezig op vergaderingen maar kan daarnaast ook taken op zich nemen
  • ziet de uitdagingen waarmee Doof Vlaanderen wordt geconfronteerd op het vlak van ledenwerving,  vertegenwoordiging van de dovengemeenschap, bestuur, werking, financiën en probeert mee te denken over hoe die uitdagingen aan te pakken
  • denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van Doof Vlaanderen
  • neemt niet deel uit eigenbelang of vanuit een dovenvereniging maar wel vanuit het algemeen belang van alle doven en hun verenigingen en het belang van de dovengemeenschap in het algemeen
 1. Een lid van de Algemene Vergadering:

  • is aanwezig op alle samenkomsten van de Algemene Vergadering aanwezig (max 2-3 keer per jaar)
  • engageert zich om mee te denken over de strategische keuzes en het beleid van Doof Vlaanderen
  • neemt niet deel uit eigenbelang of vanuit een dovenvereniging maar wel vanuit het algemeen belang van alle doven en hun verenigingen en het belang van de dovengemeenschap in het algemeen.

Het mandaat duurt vier jaar.

 


Praktische informatie over de verkiezingen

 

 

De procedure is dezelfde als bij de vorige verkiezingen van 2018.

De huidige bestuursperiode eindigt eind december dit jaar. Begin januari 2022 zal het nieuwe bestuur aantreden voor vier jaar: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ook voor de algemene vergadering begint een nieuwe periode van vier jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

In totaal zetelen er maximum 9 bestuursleden in het Bestuur: de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder, 3 bestuursleden, 1 bestuurslid van Doof & Jong en 1 bestuurslid van Doof & Senior.

In de Algemene Vergadering zetelen naast de negen bestuursleden ook 4 afgevaardigden van de afdelingen van Doof Vlaanderen (namelijk Doof & Jong, Doof & Gezin, Doof & Senior en Doofblind Vlaanderen), een afgevaardigde van Dovensport Vlaanderen en 10 open leden. Hun mandaat geldt voor een periode van 4 jaar.

Iedereen die lid is van Doof Vlaanderen vzw kan zich kandidaat stellen als bestuurslid en/of open lid van de algemene vergadering.

De verkiezingen vinden plaats op zondagvoormiddag 19/12/2021 in de zaal van Madosa vzw in Antwerpen. Enkel de aangesloten dovenverenigingen, Doof & Jong, Doof & Gezin, Doof & Senior, Doofblind Vlaanderen en DovenSport Vlaanderen hebben stemrecht en kunnen dus stemmen op kandidaten voor het bestuur en de 10 open plaatsen in de algemene vergadering.

Elk lid van Doof Vlaanderen is welkom om de verkiezingen als waarnemer bij te wonen.

Alle bestuursleden en open leden van de algemene vergadering zijn vrijwilligers. In ruil voor hun inzet kunnen zij rekenen op een vergoeding van hun reiskosten, belegde broodjes tijdens vergaderingen, gratis toegang tot WDD en dergelijke meer.

 


Ik wil me kandidaat stellen!

Heb je interesse? Dan is dit jouw kans! Want op 19 december 2021 zijn er verkiezingen voor het Bestuur en de Algemene Vergadering van Doof Vlaanderen. Aarzel niet en klik hier om je kandidaat te stellen! De deadline is vrijdag 03/12/2021 (12u ’s middags).

Vragen? Contacteer voorzitter Frank Van de Perre (frank.vandeperre@doof.vlaanderen) of directeur Helga Stevens (helga.stevens@doof.vlaanderen).