Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een breed begrip en komt voor in alle domeinen die dove Vlaamse gebarentaligen aanbelangen. Het overkoepelt ook een gelijke toegang tot informatie, communicatie, vervoer, openbare en private diensten, gebouwen en andere zaken. De afgelopen decennia genoten doven al een verbeterde toegankelijkheid, dankzij de beschikbaarheid van tolkuren en de digitale vooruitgang. Desondanks ijvert Doof Vlaanderen nog steeds voor een optimale toegankelijkheid om het recht van doven op zelfstandig leven en een volledige deelname aan alle aspecten van het leven te bevorderen.

 1. Toegang tot fysieke omgeving en vervoer

  Dove personen moeten toegang kunnen krijgen tot de fysieke omgeving op een volledig visueel ondersteunde manier. Zo moet bijvoorbeeld alle auditieve informatie (zoals lichtsysteem in plaats van auditieve signalen) en spraaksystemen (bv. monitors waarop de boodschap in geschreven taal kan verschijnen) visueel en in gebarentaal vertaald kunnen worden zodat ze toegankelijk zijn voor dove personen. Daarnaast moeten er ook voldoende visuele informatie (bv. een duidelijk grondplan van een gebouw), universele pictogrammen en bewegwijzering beschikbaar zijn zodat dove personen zelfstandig de weg kunnen vinden en het gebarentalige aanbod van een dienst kunnen vinden.
   

 2. Toegang tot publieke informatie

  De informatieverstrekking vanuit openbare of private diensten die diensten verlenen aan het publiek, moet voldoende afgestemd zijn op de noden van een doof en gebarentalig publiek. Dit houdt in dat alle relevante informatie op bv. websites beschikbaar moet zijn in VGT (via dove vertalers), naast het geschreven Nederlands. Dit is nu niet altijd het geval en Doof Vlaanderen vraagt dat de overheid hiervoor voldoende middelen voorziet.
   

 3. Toegang tot communicatie en diensten

  Het gebruik van gebarentaal in officiële contacten met openbare diensten, ziekenhuizen, justitie… hoort een basisrecht te zijn om volwaardige communicatie te garanderen en niet een mogelijkheid die pas ingezet wordt indien andere opties niet voldoen. De toegang tot diensten die openstaan voor het publiek kan gebeuren door bv. het inzetten van (afstands)tolken Vlaamse Gebarentaal, op kosten van de diensten zelf. Doof Vlaanderen ziet echter ook een grote meerwaarde in de beschikbaarheid van een (dove) medewerker met een behoorlijke kennis van Vlaamse Gebarentaal in elke dienst. Daarom onderstreept Doof Vlaanderen het belang van meer expertise over doof-zijn en VGT binnen de verschillende diensten. Dit kan door een doof(bewust) personeelslid in dienst te nemen en/of een degelijke vorming van de dienstmedewerkers over doof-zijn en VGT na te streven.