Aandachtspunten rond de toegankelijkheid van covid-vaccinatiecentra voor dove personen

Het is belangrijk dat de Vlaamse covid-vaccinatiecentra integraal toegankelijk zijn. Zo stelt de Vlaamse overheid richtlijnen ter beschikking aan de lokale besturen over hoe je een vaccinatiecentrum inricht en laat werken.

Op die website vind je ook een leidraad die Inter, het Vlaams Expertisecentrum toegankelijkheid en Universal design, opstelde over hoe je lokaal bestuur dat vaccinatiecentrum toegankelijk maakt voor iedereen. Ook zijn er richtlijnen over toegankelijke communicatie. 

Daarop aanvullend maakte Doof Vlaanderen een extra nota met concrete aandachtspunten ten aanzien van dove personen.

De informatie over de vaccinatiecampagne van de Vlaamse Overheid dient integraal toegankelijk te zijn voor dove en slechthorende personen. Dit kan door middel van een video in Vlaamse gebarentaal (VGT) met ondertiteling waarin de verschillende stappen worden uitgelegd. Op deze manier kunnen de dove en slechthorende personen de informatie reeds op voorhand bekijken en zijn ze goed ingelicht wanneer ze toekomen in het vaccinatiecentrum. Deze video moet beschikbaar zijn op de website van de Vlaamse overheid en andere relevante websites. Door de video te voorzien van een QR-code kan de dove/slechthorende persoon deze gemakkelijk consulteren op hun smartphone. Doof Vlaanderen zal de video ook beschikbaar stellen op hun website en verspreiden via sociale media.

In het vaccinatiecentrum dienen er aanpassingen te gebeuren om alles toegankelijk te maken voor dove en slechthorende personen.

Ingang
Aan de ingang is een duidelijke bewegwijzering nodig met pijlen en universele pictogrammen. Een barcode of QR code die doorverwijst naar de algemene video in Vlaamse gebarentaal kan handig zijn voor de personen die de video nog niet op voorhand hebben bekeken.

Onthaal
Aan het onthaal staan schermen ter beschikking waarop de volgende stappen in Vlaamse Gebarentaal te zien zijn. Namelijk controle van lichaamstemperatuur én klaar te houden documenten (identiteitskaart, registratiebewijs). Een affiche met een opsomming welke documenten ze moeten voorleggen is duidelijk zichtbaar. De QR-code die doorverwijst naar de algemene video in VGT is ook hier gemakkelijk terug te vinden.

Administratie
In deze ruimte is een affiche voorzien met de QR-code en met de opsomming welke documenten personen moeten voorleggen. Wanneer er naast de getoonde documenten nog verdere communicatie nodig is met de administratieve medewerker, kan de dove persoon beroep doen op een afstandstolk. De benodigdheden voor een afstandstolk zijn aanwezig; pc met webcam of laptop/tablet met het programma MMX voor afstandstolken. Zie www.afstandstolk.be. Sterke wifi verbinding is noodzakelijk.

Registratie voor tweede afspraak
Bij grote vaccinatiecentra wordt een apart loket voorzien voor doven, slechthorenden of personen met een CI. Aan dit loket staan medewerkers die weten hoe ze op een gepaste manier kunnen communiceren. Daar kan eventueel een tolk VGT-NL geregeld worden. Communicatie via afstandstolk is een mogelijkheid op voorwaarde dat er een laptop of tablet aanwezig is met het programma MMX voor afstandstolken. Sterke wifi verbinding is eveneens noodzakelijk.

Vaccinatieruimte
In deze ruimte is het belangrijk dat er voor de dove personen informatie te vinden is wat er precies zal gebeuren (eerst ontsmetten, dan vaccineren…). Dit kan aan de hand van foto’s op de muren.
Afstandstolkdienst is beschikbaar indien de dove persoon vragen heeft.

Wachtruimte
In de wachtruimte hangt er visueel uit hoeveel minuten je moet wachten alvorens te vertrekken.
Afstandstolkdienst is ook hier beschikbaar indien de dove persoon vragen heeft.

De andere gemeenschappelijke ruimtes (WC, EHBO…) en de uitgang zijn allen voorzien van duidelijke pictogrammen.

Een mogelijke optie om de communicatie optimaal te laten verlopen is om doven, slechthorenden, personen met een CI te groeperen. Op deze momenten zijn er tolken VGT-NL aanwezig of er is de mogelijkheid om beroep te doen op afstandstolken (zie supra). De lokale of Vlaamse overheid geeft bij de oproeping expliciet door dat deze doelgroep de mogelijkheid heeft om zich op bepaalde data/tijdens bepaalde tijdsblokken te registreren. Dit kunnen ze doen tot een bepaalde deadline.
Eenmaal de deadline gepasseerd is, kunnen de resterende tijdsblokken opnieuw worden vrijgegeven.
Doof Vlaanderen kan helpen om de informatie te verspreiden via haar website, sociale media, lokale dovenverenigingen en dovenacties. De haalbaarheid van deze actie is uiteraard eerst intern af te toetsen binnen de lokale of Vlaamse overheid.

Voor vragen of bijkomend uitleg kan u contact opnemen met:

 

Klik hier om deze aandachtspunten in pdf te verkrijgen